ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΞΗΣ(Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ)

/album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/a2-jpg/ A1.JPG /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/a1-jpg2/ A2.JPG /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/b1-jpg1/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/b2-jpg1/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%ce%b31%20%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%ce%b32%20%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%20%ce%b41-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%ce%b41%20%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%20%ce%b42-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%ce%b42%20%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%20%ce%b51-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%20%ce%b52-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%20%cf%83%cf%841-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%cf%83%cf%841%20%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%cf%83%cf%842%20%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-jpg/ /album/%ce%b1%cf%80%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%ce%bd%20%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf%84%ce%b7%ce%bd%20%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%20%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%bf%ce%b8%ce%b7%ce/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%20%cf%83%cf%842-jpg/

Δημοσκόπηση

ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ(Α,Β,Γ ΤΑΞΕΙΣ)

Σύνολο ψήφων 101

Δημοσκόπηση

ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ!(ΤΑΞΕΙΣ Δ,Ε,ΣΤ)

Σύνολο ψήφων 201

 

 

                                                                                                           15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

                                                                                                                 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

                                                    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:

                                                         "ΒΙΒΛΙΟ-ΦΙΛΙΕΣ..."

                                                                                                                                                                                  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 1η φάση :από 20/11/2009-10/2/2010

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

 προαιρετική , αλλά θα θέλουν να συμμετέχουν όλοι

ΒΙΒΛΙΑ:

ελληνικά ή (και) αγγλικά

ΒΡΑΒΕΙΑ:

 έκπληξη ! ! ! (ατομικά και ομαδικά)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

-στην επιτροπή του διαγωνισμού, κάθε Πέμπτη, στο δεύτερο διάλειμμα ,

στην κεντρική είσοδο του σχολείου.

-στις υπεύθυνες δασκάλες :

Βαρβαδούκα Βίκυ

 Μπακρισιώρη Σοφία                

 Μαγουλά Τζένη (για τα αγγλικά βιβλία)

 Πατίλα Διονυσία 

ΧρονοπούλουΣοφία                                                                     

                                               

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

      Πρώτος και βασικός όρος η διάθεση να δοκιμάσουμε. Η όρεξη ,το ενδιαφέρον , η ευχαρίστηση έρχονται μόνα τους μετά τις πρώτες σελίδες…

      Ας απολαύσουμε ένα ταξίδι μαγικό ,διαφορετικό, σ’ άλλους κόσμους, μ’ άλλους ανθρώπους, με άγνωστο τέλος… Ένα ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία ,στη γνώση, στη διασκέδαση ,στο παραμύθι, στο όνειρο…

 

      Κάθε μαθητής που το επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με όποια και όσα βιβλία θέλει.(Μπορεί να διαβάσει βιβλία που ήδη έχει στο σπίτι του ,να δανειστεί από τη βιβλιοθήκη του σχολείου ή να αγοράσει άλλα.)

      Όποιος θέλει να συμμετέχει με αγγλικά βιβλία τα δανείζεται από το σχολείο(κ.Μαγουλά Τζένη)

 

Aρχίζοντας…

 

  •       Δηλώνω τη συμμετοχή μου στην επιτροπή του διαγωνισμού(υπεύθυνοι τάξης) .

  •       Επιλέγω το βιβλίο που θα διαβάσω, προσέχοντας να είναι κατάλληλο για την ηλικία μου και το θέμα του να μ’ ενδιαφέρει (πολλά βιβλία αναφέρουν την ηλικία για την οποία προορίζονται και το θέμα του βιβλίου στο πίσω εξώφυλλο.)

  •       Διαβάζω καθημερινά έστω και λίγες σελίδες. Μόνο η αρχή είναι δύσκολη .Σιγά σιγά χάνομαι στο μαγικό κόσμο του βιβλίου και θα θέλω να το τελειώσω αν είναι δυνατόν την ίδια μέρα.

  •       Διαβάζω δυνατά κάτι που μου άρεσε στ’ αδέρφια μου, τους γονείς μου ή το φέρνω να το διαβάσω στο σχολείο.

      Ρωτώ τους συμμαθητές μου για τα βιβλία που διάβασαν και κάνουμε «αγώνες» ποιος θα διαβάσει περισσότερες σελίδες κάθε μέρα.

 

Τελειώνοντας…

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

  •       Παίρνω από την επιτροπή του διαγωνισμού και συμπληρώνω το σχετικό έντυπο , το οποίο  επιστρέφω στην επιτροπή .(Υπάρχουν δύο έντυπα, ένα για τα ελληνικά και ένα για τα αγγλικά βιβλία.)

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

1.      Γράφω τι μου άρεσε σ’ αυτή την ιστορία.

2.      Φαντάζομαι πώς αλλιώς θα μπορούσε να τελειώσει το βιβλίο και γράφω το τέλος που προτείνω.

3.      Γράφω πώς ένιωσα και γιατί ένιωσα έτσι διαβάζοντας το βιβλίο.

4.      Γράφω ένα ποίημα ή ένα παραμύθι σχετικό με το βιβλίο.

5.      Στέλνω ένα γράμμα στο συγγραφέα του βιβλίου και του γράφω τα σχόλιά μου για το βιβλίο.

6.      Γίνομαι δημοσιογράφος και παίρνω συνεντεύξεις από τους ήρωες.

7.      Φτιάχνω μια κατασκευή με χαρτόνια ή άλλα υλικά σχετική με το βιβλίο.

8.      Δραματοποιώ μια σκηνή από την ιστορία.

9.      Σχεδιάζω ένα δικό μου εξώφυλλο ή μια αφίσα για το βιβλίο.

10. Δημιουργώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή κάτι σχετικό μ’ αυτά που διάβασα.

11. Ερευνώ και γράφω κάτι ιδιαίτερο από τη ζωή του συγγραφέα.

12. Φτιάχνω σταυρόλεξα και ακροστιχίδες με λέξεις ή ονόματα από την ιστορία.

13. Σχεδιάζω ή ζωγραφίζω κάτι που μου άρεσε από την ιστορία.

14. Συνεργάζομαι με άλλους μαθητές που διάβασαν το ίδιο βιβλίο και παρουσιάζουμε μαζί κάτι από τα παραπάνω ή κάτι διαφορετικό που σκεφτήκαμε.

 

 

                                                Κ Α Λ Ο     Τ Α Ξ Ι Δ Ι …