ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

/album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/a100-1543-jpg1/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/a100-1544-jpg1/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/a100-1548-jpg1/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/a100-1550-jpg1/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/a100-1549-jpg1/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/img-0505-jpg1/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/img-0508-jpg1/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/diatrofi-800x581-jpg/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/diatrofi-001-800x581-jpg/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/diatrofi-002-800x581-jpg/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/diatrofi-003-581x800-jpg/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/diatrofi-004-581x800-jpg/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/diatrofi-005-800x581-jpg/ /album/%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%20%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%85%20%ce%ba%ce%b1%ce%b9%20%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83%20%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%ce%bd%20%ce%b3%ce%b9%ce%b1%20%cf/diatrofi2-800x581-jpg/

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

/album/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%bc%ce%b1%cf%83%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%80%ce%b11/p2030034-jpg1/ /album/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%bc%ce%b1%cf%83%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%80%ce%b11/p2030001-jpg1/ /album/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%bc%ce%b1%cf%83%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%80%ce%b11/p2030010-jpg1/ /album/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%bc%ce%b1%cf%83%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%80%ce%b11/p2030012-jpg1/ /album/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%bc%ce%b1%cf%83%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%80%ce%b11/p2030018-jpg1/ /album/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%bc%ce%b1%cf%83%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%80%ce%b11/p2030015-jpg1/ /album/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%bc%ce%b1%cf%83%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%80%ce%b11/p2030004-800x599-jpg/ /album/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%bc%ce%b1%cf%83%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%80%ce%b11/p2030014-800x599-jpg/ /album/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85%20%ce%bc%ce%b1%cf%83%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bf%20%cf%84%ce%bf%cf%85%20%cf%80%ce%b11/p2030025-800x599-jpg/

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2009-2010

                                                  

Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Η κυρία Αγγελική Βαρελά μας μιλούσε σαν να είμαστε παιδιά της.Μας εντυπωσίασε όπως μιλούσε και εκφραζόταν με πολύ ωραία λόγια.Μας άρεσαν ιδιαίτερα οι ερωτήσεις που έδινε σε όσα παιδιά τη ρωτούσαν.Επίσης αφιέρωσε ένα ποιηματάκι με την αλφαβήτα κυρίως στα παιδιά της ΣΤ΄τάξης αλλά και σε όλο το...

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Τη γιορτή για την 25η Μαρτίου ετοίμασαν οι ΣΤ1 και ΣΤ2 τάξεις.Παρουσίασαν τα γεγονότα και τους ήρωες του αγώνα και τραγούδησαν τραγούδια. Στο τέλος της γιορτής χόρεψαν δημοτικούς χορούς η Ε΄και η ΣΤ΄τάξη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

         Στα σχολείο μου υπάρχουν διάφορα προγράμματα και ένα από αυτά είναι η χορωδία. Μου αρέσει το τραγούδι γι’ αυτό συμμετέχω σε αυτή. Σήμερα η χορωδία μας μετά από πολλούς μήνες δουλειάς, ετοιμάστηκε να πραγματοποιήσει την πρώτη της παρουσίαση στο...

Η ΑΛΚΗ ΖΕΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

  Από μέρες είχαμε μιλήσει για την επίσκεψη της ΄Αλκης Ζέη στο σχολείο μας. Είχαμε κάνει και μια μικρή προετοιμασία γι’αυτήν. Στις 30/3 /09 ήταν η μεγάλη μέρα. Μπήκαμε στο αμφιθέατρο οι μαθητές της πέμπτης και της έκτης τάξης και συναντήσαμε τη μεγάλη συγγραφέα με το...

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή διοργάνωσαν και παρουσίασαν οι μαθητές και οι δασκάλες των Α, Β ΚΑΙ Γτάξεων.     Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ