ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Το φυσικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να περιγραφεί με τις λέξεις έδαφος(ξηρά), αέρας, νερό (θάλασσα), κάνει τον πλανήτη Γη ξεχωριστό και προνομιούχο και αποτελεί το κυριότερο δώρο του Δημιουργού στο ανθρώπινο γένος, αφού χωρίς το περιβάλλον θα ήταν αδύνατη η ύπαρξη ζωής. Ο σεβασμός του ανθρώπου προς το περιβάλλον και η συνετή αξιοποίηση των αγαθών που αυτό προσφέρει αποτέλεσε τη βάση για την επιβίωση, εξέλιξη και ανάπτυξη του. Ο κανόνας αυτός δυστυχώς δεν φαίνεται να τηρείται, με την δέουσα και δοκιμασμένη στο παρελθόν προσοχή, στις μέρες μας. Η ανατροπή αυτή οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα και θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση της ύπαρξης ζωής στον πλανήτη. Η δραστηριοποίηση όλων μας, και ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την κατανόηση του προβλήματος και τη λήψη μέτρων όσο υπάρχουν περιθώρια λύσεων, πρέπει να αποτελεί βασική μας υποχρέωση.

Η εργασία, αφετηρία της οποίας αποτελούν τα σχετικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, εντάσσεται στο παραπάνω πλαίσιο. Κύριος παράγοντας για την υλοποίηση της ήταν η ενθουσιώδης και δημιουργική εργασία των μαθητών των δύο τμημάτων της Γ' Τάξης, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των δύο τμημάτων.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εργασία έχουν αντληθεί από σχετικά βιβλία, όπως «Φροντίστε τον πλανήτη μας» και « Ο μικρός οικολόγος», ή από σχετικά άρθρα και εργασίες. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συνεισφορά στοιχείων από τους γονείς, τους οποίους ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία και συμμετοχή τους.

Στις παράπλευρες δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνονται συναντήσεις και παρουσιάσεις από ειδικούς, σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε παρουσίαση στο σχολείο από την περιβαλλοντολόγο κα Οικονομοπούλου, στέλεχος της οικολογικής εταιρίας ανακύκλωσης, με θέμα σχετικό με την μόλυνση του περιβάλλοντος και προβολή αναλυτικών διαφανειών. Μια δεύτερη παρουσίαση έγινε από την παιδίατρο κα Όλγα Βλάχου με θέμα «Περιβάλλον και Υγεία».Ευχαριστούμε και τις δύο αφού η συμβολή τους στην επιτυχία του προγράμματος ήταν σημαντική.

Ευχαριστούμε επίσης τον γεωπόνο κ. Ζαφείρη   με   την βοήθεια του οποίου έγινε η      δενδροφύτευση στο προαύλιο του σχολείου.

Τέλος, ευχαριστούμε τον Διευθυντή του σχολείου μας κ . Παναγιώτη Σπύρου για την συνεχή του στήριξη και τις δημιουργικές του παρεμβάσεις καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι δασκάλες της τρίτης τάξης

Ζαφειρίου Μαρία

Μπακρισιώρη Σοφία