ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΑΤΙΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη...