ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

   

ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ...

 

Αφού χωρίζονται τα παιδιά σε 3 ομάδες εργασίας,

δίνεται σε κάθε μία μια λέξη-ερέθισμα, την οποία καλούνται να πλαισιώσουν με δικές τους  λέξεις –ιδέες ανακλαστικά και γρήγορα, τις οποίες καταγράφουν σ' ένα σχεδιάγραμμα - εννοιολογικό χάρτη.

 

 

Ø      Έπειτα από συζήτηση η κάθε ομάδα καταλήγει και επιλέγει τις ιδέες που αναφέρονται πιο στενά στην αρχική λέξη.

Ø      Η κάθε ομάδα ετοιμάζει ένα μικρό σκετς-δρώμενο, με λόγο ή χωρίς.

Ø      Οι υπόλοιπες ομάδες κατά την παρουσίαση των άλλων έχουν το ρόλο του παρατηρητή-θεατή.

Ø      Ακολουθεί και πάλι συζήτηση και αξιολόγηση της διαδικασίας.

Ø      Το project συνεχίζεται…

 

 

1ο θέμα: ΟΙ ΜΕΘΥΣΤΑΚΕΣ (με αριστερό "κλικ" μπορείτε να δείτε το θέμα!)