ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ...ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΒΕΣΤΑΚΗ ΙΡΙΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 52 (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(ανοίξτε το αρχείο που σας ενδιαφέρει )

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ, ΣΤΟΧΟΙ

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ-ΣΤΙΧΑΚΙΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ