Ο ΚΗΠΟΣ ΜΑΣ:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΗΠΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΟΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ                                                                                                         
ΤΑΞΗ:ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ:240