Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

 

Στα σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα, η αισθητική αγωγή και η εικαστική έκφραση ειδικότερα θεωρούνται από τους σπουδαιότερους παράγοντες για την επιτυχία των στόχων της αγωγής και αναπόστατο μέρος μιας ολοκληρωμένης παιδείας.

            Είναι μέσο για την ανάπτυξη και βελτίωση της προσωπικότητας του παιδιού, συντελεί στην ψυχοπνευματική του ωρίμανση και ασκεί πολλαπλή επίδραση στην νοημοσύνη του. Απώτερα, στοχεύει στη διαμόρφωση αισθητικής συνείδησης και οπτικής αντίληψης του κόσμου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ανθρώπινη επικοινωνία και την κατάδειξη της παγκοσμιότητας της δημιουργίας του πνεύματος (τέχνη).

            Με την εικαστική αγωγή δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να «εκφραστεί» και να δημιουργήσει, να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό του κόσμο, να μορφοποιήσει, τα εσωτερικά του οράματα, να δώσει διέξοδο στη φαντασία του, στην καλλιτεχνική του προδιάθεση και τον αυθορμητισμό, να ανακαλύψει ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες, να κάνει τη μάθηση πράξη, να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τον κόσμο, να επικοινωνήσει και να συνεργαστεί σε μια άλλη γλώσσα έκφρασης με διεθνή κώδικα , ποιότητα αξία και σεβασμό.

 

 

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος της Αισθητικής αγωγής και αξιοποιώντας τη δυνατότητα της Ευέλικτης Ζώνης ξεκίνησε το φετινό πρόγραμμα «Ο κόσμος μας με εικόνες», ο κόσμος που εμείς φτιάξαμε μέσα στην σχολική τάξη και παρουσιάσαμε στο σχολείο μας.

              Αντλούσαμε τα θέματα από ευκαιριακές ενότητες ή μέσα από τις ενότητες των σχολικών εγχειριδίων και τα προσεγγίζαμε κάθε φορά με διαφορετικούς τρόπους ατομικά ή συλλογικά.

              Δημιουργούσαμε ολοκληρωμένες ενιαίες συνθέσεις, συνδυάζοντας επιμέρους θεματικά μοτίβα που αποτελούσαν περιοδικά μέρος της διακόσμησης της τάξης μας, του σχολείου ή μέρος της σχολικής εφημερίδας.

              Τα παιδιά , συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες σε αυτό το ταξίδι αναζήτησης του ωραίου, ανταποκρίθηκαν με περίσσιο ενδιαφέρον ξεπερνώντας τις περισσότερες φορές κάθε προσδοκία.

              Όλοι μαζί βιώσαμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, μοναδική και αξέχαστη κατανοώντας - στα μέτρα του δυνατού ο καθένας μας-

     τη σημασία της αισθητικής έκφρασης στην ανθρώπινη ζωή και τον πολιτισμό.

                  Η δασκάλα της τάξης

                 ΠΑΤΙΛΑ   ΔΙΟΝΥΣΙΑ