ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 15 (ΣΤ2)

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη...