ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΑΦΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 15 (ΣΤ2)

ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ