ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΓΧΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΓΧΟΣ

     Σκοπός του προγράμματος ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τους τρόπους εκδήλωσης του άγχους {σωματοποίηση του άγχους, ψυχοσωματικά συμπτώματα}, να εντοπίσουν τις αιτίες του και να γνωρίσουν τρόπους αντιμετώπισής του,[εκλογίκευση, συναίσθημα ασφάλειας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης].

     Η υποδοχή της πρότασης από μέρους των μαθητών ήταν ενθουσιώδης. ΄Εδειξαν να ενδιαφέρονται για τα θέματα της υγείας και μάλιστα για το περίφημο «άγχος» λέξη με την οποία « βομβαρδιζόμαστε» καθημερινά όλοι.

     Συζητήσαμε με τους μαθητές σκεφτήκαμε « υποθέματα» και εκείνοι επέλεξαν να ασχοληθούν:

·        με την έννοια του άγχους ώστε να καταλάβουμε τι είναι ,

·         να διαπιστώσουμε τρόπους με τους οποίους εκδηλώνεται το άγχος,

·         με το άγχος που εκδηλώνεται στους μαθητές που έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο,

·         με τον τρόπο που επιδρά το άγχος στη μάθηση και

·         με τη σχολική φοβία.

     Μεθοδολογικά εργαστήκαμε με τη μέθοδο project ώστε να εκτιμήσουν οι μαθητές τη σημασία της συνεργασίας και της επικοινωνίας. Λόγω όμως των αυξημένων υποχρεώσεων των μαθητών και για να μην αποβεί η υλοποίηση του προγράμματος εις βάρος της μαθησιακής τους δραστηριότητας παρακάμφθηκε η βιβλιογραφική έρευνα και το υλικό που έπρεπε να επεξεργαστούν δόθηκε από μένα. Η ανάγνωση και επεξεργασία του υλικού έγινε με συζήτηση με όλη την τάξη και το υλικό αναπαράχθηκε έξι φορές [μία για κάθε ομάδα] ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του από κάθε ομάδα χωριστά. Κάθε ομάδα επεξεργάστηκε το υλικό που αφορούσε το θέμα με το οποίο είχε να ασχοληθεί και έγραψε ένα μικρό κείμενο με τις απόψεις της. Για το λόγο αυτό και η βιβλιογραφία αναφέρεται ενιαία στο τέλος της εργασίας. Κατασκευάστηκαν και δόθηκαν ερωτηματολόγια από τους μαθητές σε συμμαθητές τους της Δ της Ε και της ΣΤ τάξης τα αποτελέσματα των οποίων οι ίδιοι επεξεργάστηκαν κάνοντας κωδικοποίηση και ανάλυση.

 

         Τα συμπεράσματα δεν παρουσιάζονται σε ποσοστά γιατί τα παιδιά δεν έχουν

      διδαχθεί ακόμα ποσοστά που αποτελούν κεφάλαιο της ύλης των μαθηματικών

     της ΣΤ τάξης.

     Συνοψίζοντας εργάστηκαν, έγραψαν κείμενα, έγραψαν ποιήματα, ζωγράφισαν, έφτιαξαν ακροστιχίδες κ.λ.π. Με τα μηνύματα που θέλησαν να στείλουν προσπάθησαν να κατασκευάσουν αφίσες.

      Στο τέλος διασκευάσαμε ένα μικρό θεατρικό έργο όπου συμπεριλάβαμε τα συμπεράσματά μας και το παρουσιάσαμε με σκοπό να περάσουν τα «μηνύματα» της δουλειάς μας σ’ όσους το παρακολουθήσουν.

                                         Κατερίνα Μαρκουίζου.