ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Σε μια εποχή που ένα πλήθος ετερόκλητων και συχνά κατευθυνόμενων ερεθισμάτων βομβαρδίζει τις αισθήσεις μικρών και μεγάλων και αλλοιώνει το καλλιτεχνικό αλλά και το πολιτιστικό τους αισθητήριο, είναι επιτακτική η ανάγκη από τις πολύ μικρές ηλικίες να καλλιεργείται στα παιδιά η καλλιτεχνική συνείδηση ,η έννοια του μέτρου , της αρμονίας και του ωραίου.

Ή ελληνική πολιτιστική κληρονομιά έχει να επιδείξει πολλούς τομείς που προσφέρουν τα στοιχεία αυτά και η βυζαντινή τέχνη είναι ένας από τους τομείς αυτούς.

Ασχοληθήκαμε τη χρονιά που πέρασε με την τέχνη της βυζαντινής εποχής με αφορμή τα μαθήματα(Βυζαντινή Ιστορία, Θρησκευτικά, Γλώσσα) και την ύλη του αναλυτικού προγράμματος που προσφέρονταν για τη διαπραγμάτευση αυτή.

        Πρώτος στόχος ήταν να προσεγγίσουν οι μαθητές της Έ' τάξης την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και ιδιαίτερα αυτή της βυζαντινής εποχής συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα τη συνέχεια της τέχνης στην ιστορική πορεία και αναγνωρίζοντας την αξία των βυζαντινών έργων τέχνης για τη σημερινή εποχή, καλλιεργώντας την ιστορική τους συνείδηση.

Δεύτερος στόχος ήταν να γνωρίσουν βιωματικά οι μαθητές τους Αγίους των οποίων φέρουν τα ονόματα και να ασχοληθούν με τη βυζαντινή αγιογραφία ξεκινώντας ο καθένας από την εικόνα του Αγίου του(μελέτη, κατασκευή).

       Η  γνωριμία με την τέχνη της Αγιογραφίας μέσα από το μάθημα των εικαστικών ήταν ο τρίτος στόχος με την μελέτη των τεχνικών της αγιογράφησης και την προσπάθεια να ζωγραφίσουν οι ίδιοι οι μαθητές εικόνες.

     Η βιωματική προσέγγιση του θέματος ήταν ο άξονας γύρω απ' τον οποίο κινήθηκαν οι περισσότερες δραστηριότητες του προγράμματος αφού άλλωστε η τέχνη είναι κάτι που κυρίως βιώνεται και λιγότερο μαθαίνεται ,ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες.

Το ενδιαφέρον των μαθητών παρά το δύσκολο του θέματος ήταν αμείωτο από τη συγκέντρωση του υλικού ως το τέλος του προγράμματος, ενώ με την ενθουσιώδη τους συμμετοχή στις δραστηριότητες οι μαθητές δικαίωσαν την επιλογή του θέματος και απέδειξαν ότι ακόμα και «δύσκολες» μορφές τέχνης σαν την βυζαντινή μπορούν να τις βιώσουν τα παιδιά με το δικό τους μοναδικό τρόπο.

 

Οι δασκάλες της Ε τάξης

Χρονοπούλου Σοφία

 Σιαράβα Μαρίνα