ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

 

Τον Ιούνιο του 2009 έγινε μια προσπάθεια αποτύπωσης της απήχησης της ιστοσελίδας τόσο στους μαθητές του σχολείου μας όσο και στους γονείς τους με κύριους στόχους να συγκεντρώσουμε και να αξιοποιήσουμε στοιχεία όπως:

 

 • τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών στην ιστοσελίδα

 • τη συχνότητα των επισκέψεων

 • τα σημεία της ιστοσελίδας που προτιμούν να επισκέπτονται

 • ό,τι περισσότερο θα ήθελαν από την ιστοσελίδα του σχολείου

   

  Για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν δύο ερωτηματολόγια ,ένα για τους μαθητές και ένα για τους γονείς ,που συμπληρώθηκαν στο σχολείο και στο σπίτι αντίστοιχα.Στην έρευνα έλαβαν μέρος 198 μαθητές του σχολείου από όλες τις τάξεις και 66 γονείς.

   

  Τα ερωτηματολόγια, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα σε μορφή αρχείων παρακάτω(αριστερό "κλικ" σ' αυτό που σας ενδιαφέρει!)