ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΓΚΟΥΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗ ΘΕΑΝΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 32 (Α2 ΚΑΙ Β1 ΤΑΞΗ)