ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

      Τόσο για τη δημιουργία (αρχικό υλικό )όσο και για την ενημέρωση της σελίδας με νέο υλικό η εργασία της ομάδας της ιστοσελίδας αλλά και η συνεργασία με τάξεις εκπαιδευτικούς και μαθητές κινήθηκε γύρω από τρεις άξονες.

·         ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (κείμενα και εικόνες) που προτάθηκαν και δουλεύτηκαν από όλο το σχολείο όπως «το σχολείο μου».

·         ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ή ΕΠΙΚΑΙΡΑ όπως «Δώστε τον κόσμο στα παιδιά», τα οποία επεξεργάστηκαν ομάδες τάξεων στα πλαίσια των μαθημάτων ή της ευέλικτης ζώνης.

·         ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ με τα οποία ασχολήθηκαν μεμονωμένες τάξεις μέσα από τα μαθήματα του προγράμματος ή μέσα από τη διεξαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων.

     Επιπρόσθετα οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια των μαθητών της ομάδας (φωτογράφηση, συλλογή υλικού) ασχολήθηκαν με τη διαρκή και την κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση της ιστοσελίδας σε θέματα σχετικά με τα νέα, τις ανακοινώσεις, τα προγράμματα ,τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σχολείου.

        Με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας αλλά και την πρόσβαση στο υλικό της ιστοσελίδας όλων των μαθητών , το σύνολο του συγκεντρωμένου υλικού μετά την ηλεκτρονική μετατροπή του και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα χρησιμοποιήθηκε στα ταμπλό του σχολείου χωρισμένο σε θεματικές ενότητες.

·         Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά

·         Το σχολείο μου

·         Περιβάλλον-ανακύκλωση κ.ά.

        Με τον τρόπο αυτό, αφενός όλη τη χρονιά το σχολείο διακοσμήθηκε με εργασίες των μαθητών ,αφετέρου οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε σημαντικά θέματα, τόσο μάσα από τις δικές τους δραστηριότητες και εργασίες, όσο και με την προβολή των εργασιών των συμμαθητών τους και των άλλων τάξεων.