ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΟΥ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 18 (ΣΤ1)

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη...