ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΟΥ

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 18 (ΣΤ1)

 

ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ