Χριστούγεννα στο σχολείο μας και φέτος (2010)

 

Χριστούγεννα στο σχολείο μας. Τάξεις 2010

/album/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%20%ce%bc%ce%b1%cf%82-%20%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82%20%202010/a100-1492-640x480-jpg/ /album/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%20%ce%bc%ce%b1%cf%82-%20%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82%20%202010/a21122010083-640x427-jpg/ /album/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%20%ce%bc%ce%b1%cf%82-%20%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82%20%202010/a21122010085-640x427-jpg/ /album/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%20%ce%bc%ce%b1%cf%82-%20%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82%20%202010/a21122010090-640x427-jpg/ /album/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%20%ce%bc%ce%b1%cf%82-%20%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82%20%202010/a21122010092-640x427-jpg/ /album/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%20%ce%bc%ce%b1%cf%82-%20%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82%20%202010/a21122010093-640x427-jpg/

Χριστούγεννα στο σχολείο μας. Τμήμα ένταξης 2010

/album/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%20%ce%bc%ce%b1%cf%82-%20%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%20%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82%202010/a21122010078-jpg/ /album/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%20%ce%bc%ce%b1%cf%82-%20%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%20%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82%202010/a21122010079-jpg/ /album/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%20%cf%83%cf%84%ce%bf%20%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%20%ce%bc%ce%b1%cf%82-%20%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%20%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82%202010/a21122010080-jpg/

Χριστούγεννα 2009

/album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%202009/dscn3940-jpg/ /album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%202009/dscn3944-jpg/ /album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%202009/dscn3947-jpg/ /album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%202009/dscn3948-jpg/ /album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b1%202009/dscn3949-jpg/

Χριστουγεννιάτικη κατασκευή με ζυμαρικά

/album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%20%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%b6%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/dscn3930-jpg/ /album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%20%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%b6%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/dscn3928-jpg/ /album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%20%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%b6%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/dscn3924-jpg/ /album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%20%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%b6%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/dscn3925-jpg/ /album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%20%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%b6%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/dscn3926-jpg/ /album/%20%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%20%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae%20%ce%bc%ce%b5%20%ce%b6%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ac/dscn3929-jpg/